X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانشجویان آمار زیستی

آمار؛تصویر دیروز، آیینه امروز،دورنمای فردا

دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 09:05

جدیدترین فهرست مجلات نامعتبر و جعلی علوم پزشکی منتشر شد

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جدیدترین فهرست مجلات نامعتبر پزشکی را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدیدترین لیست اسامی مجلات نامعتبر علوم پزشکی را به‌روز رسانی کرده است.

در ابتدای این لیست که اول مهرماه ۹۶ به روزرسانی شده، آمده است:  فهرست حاضر، تمامی مجلات نامعتبر موجود را در بر نمی‌گیرد و نبود مجله در این فهرست، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست. اما وجود مجله در این فهرست نشان‌دهنده نامعتبر بودن آن است.

در فهرست منتشرشده اسامی هزار و ۶۳۵ مجله و نشریه نامعتبر و جعلی در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی به چشم می‌خورد.


دانلود

یکشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 21:37

شاخص های ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه کشور(89 تا 93)

از آنجا که هدف اصلی در برنامه ریزی، طراحی و اجرای برنامه های توسعه هست، لذا پیش بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط لازم برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه است.

پیش بینی آینده اقتصاد، براساس الگوهای حاصل از اظهارنظرهای شخصی امکان پذیر نیست . در کشورهای توسعه یافته، از الگوهای کمی برای تحلیل وضعیت موجود و تدوین وضعیت مطلوب استفاده می شود. تحلیل وضعیت موجود نیاز به داده های آماری شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و بدون این داده ها امکان برنامه ریزی صحیح اقتصادی وجود نخواهد داشت. لذا تحت این شرایط نقش مرکز آمار ایران، به عنوان مرجع رسمی تولید و جمع آوری داده های آماری و پردازش اطلاعات حائز اهمیت است.

این شاخص ها شامل الگوی اسلامی ایرانی توسعه، ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور در محورهای اقتصادی ، عدالت و رفاه اجتماعی ،علم و فناوری ، زیرساختی و زیست محیطی ، فرهنگی، شاخص های ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه،بهره وری ملی، الگوی مصرف،آمایش سرزمین ، اهداف توسعه هزاره (ریشه کنى فقر و گرسنگى مطلق ، دستیابى به آموزش ابتدایى همگانى ، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران ، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیمارى ها ، ایجاد محیط زیست پایدار و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه ) و شاخص های نقشه جامع علمی کشور در اختیار محققان و دانشجویان قرار گرفته است.

دانلود

سه‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 22:52

دستورالعمل داده های سلامت گردآوری شده توسط وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی


دانلود

شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 23:36

بیانیه ی انجمن آمار آمریکا درباره ی معنی داری آماری و P-Value

بالاخره پس از سال­ها بحث و نقد پیرامون استفاده از معنی داری آماری و P-Values در تحقیقات، بیانه ­ی زیر دیروز در ژورنال The American Statistician به عنوان بیانه ­ی انجمن آمار آمریکا پیرامون این موضوع به چاپ رسید:

ASA Statement on Statistical Significance and P-values

 

این بیانیه  6 اصل زیر را مطرح می ­کند:

1.  P-Value می ­تواند چگونگی ناسازگاری داده ها را با یک مدل آماری مشخص، بیان کنند.  

2. P-Value، احتمال اینکه فرضیه ­ی مورد مطالعه صحیح است، یا احتمال اینکه داده ­ها تنها به وسیله ­ی شانس تصادفی تولید شده ­اند، را اندازه ­گیری نمی ­کند.

3.  نتیجه­ گیری های علمی و تصمیم ­های تجاری و سیاسی نباید تنها براساس این باشد که مقدار p-value از یک حد مشخص رد شده است.

4. استنباط صحیح، نیازمند گزارش کامل و شفافیت است.

5. P-Value، یا معنی ­داری آماری، اندازه ­ی اثر یا اهمیت نتیجه را اندازه ­گیری نمی ­کند.

6.  به خودی خود ، P-Value اندازه­­ ی خوبی از شواهد مربوط به مدل یا فرضیه را فراهم نمی ­کند.  

 

امیدوارم 6 اصل فوق بتواند در استفاده از این مفاهیم بهتر و بیشتر از قبل یاریمان کند. برای مطالعه­ ی بیشتر، مقاله­ ی اصلی به پیوست ارسال می­ شود.

با تشکر ازجناب آقای :محمد فیاض،دانشجوی PhD آمارزیستی،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 دانلود

یکشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 23:22

کتاب تولید علم ایران

کتاب ارزشمند تولید علم ایران  شامل بررسی تولیدات علمی ایران، تاثیرگذارترین مجله ها، پرتالیف ترین نویسندگان ایرانی را در حوزه های علوم انسانی، علوم پزشکی و ... را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. این کتاب می تواند برای دانشجویان و محققین مفید واقع شود.

لینک


برچسب‌ها: کتاب، تولید علم، ایران
چهارشنبه 28 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 10:44

داده های هزینه و درامد خانوار- سالهای 63 تا 91

بــررســی‌ هـزینــه‌ و درامــد خانــوار (بودجه‌ خانوار)، برای‌ اولیــن‌ بــار در ســال‌ 1314 تــوســط بــانـک‌ ملـی‌ ایران‌ انجــام شــده و هــدف‌ اصلــی‌ ایــن‌ بـررسـی‌، بـــه‌ دست‌ آوردن‌ ضرایب‌ مصرف‌ برای‌ محاسبه‌ شاخص‌ هزینه‌ زندگی‌ بوده است.  در ســال 1338 ، اداره‌ بــررسـی‌هــای‌ اقتصادی‌ بانک‌ ملـی‌ ایـران‌ بــه‌ منظور تجـدیـدنـظـر در ضـرایـب‌ اهــمیــت‌ شـاخـص‌ هـزینــه‌ زنــدگی‌، در23 شهر کشور، با مراجعــه بــه خــانـوارهای نمــونـه بــه تهیــه آمــار در ایـــن‌ زمینــه‌ مبــادرت‌ نمــود. از ســال‌ 1344 بـانـک‌ مرکــزی‌ ایــران‌، بــررسـی‌هــایــی‌ را در مـــورد هــزینــه‌ و درامــد خـانـوارهـای‌ شهــری‌، بـه‌طـــور مـرتــب‌ انــجام‌ داده اســـت. از سال‌ 1347، آمــارگیــری‌ از هـــزینـه خـانـوارها در نقاط شهـری‌ و در مقیـاســی‌ گستــرده‌تــر، تـوســط مــرکزآمار ایران‌ شـروع‌ شــد. ایــن آمــارگیـری از سال 1353عـلاوه بـر هزینـه، درامــد خانـوارهـای شهـری را نیـــز شـامـل مــی‌شـود و تــاکنــون بـه استثنــای سـال‌هــای 1355، 1357و 1360، همــه سـالـه انجــام شده و‌ نتایج‌ آن‌ استخراج‌ و منتشر شده ‌است‌.  آمــارگیــری‌ از هــزینــه‌ و درامد خانوارهای روستایی‌، در ســـال‌ 1342 بـــرای اولیــــن بــار تـــوســط اداره‌ کـل‌ آمـار عمــومــی‌ سـابــق‌ انجــام‌ شــد و سپــس‌ بــا تــأسیــس‌ مــرکـز آمار ایران‌ در سال‌ 1344، در مقیاسی‌ وسیع‌تر، ادامه‌ یافت‌.   در حـال‌ حـاضــر، آمــار هـزینــه‌ و درامـد خـانوارهای‌ شهــری‌، از طـریـق‌ دو منبـع‌ "مـرکـز آمار ایران‌" و "بانک‌ مـرکـزی‌ جمهـوری‌ اسلامـی‌ ایران" و آمـار هـزینـه‌ و درامــد خــانــوارهـای‌ روستـایـی‌، توسط‌ مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود. طــرح‌هــای مــذکــور، بــا استفاده‌ از توصیه‌های‌ ســازمــان‌ ملل‌ متحــد (بــراساس‌ نشریه‌هایNHSCP (1) و SNA (2)) بـه‌ روش‌ آمارگیـــری‌ نمــونــه‌ای،‌ از طـریــق‌ مــراجعه‌ به ‌‌خـانــوارهــای‌ نمونه‌ در نقاط شهری‌ و روستایی‌ انجام‌ می‌گیرد.

  1. United Nations, 1989,Household Income and Expenditure Surveys: A Technical Study.National Household   Survey Capability Programme, New York.
  2.   .System of National Accounts, 1993

 اقلام آماری

  • متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی
  • متوسط هزینه‌های خالص خوراکی ،غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری برحسب اقلام عمده
  • متوسط هزینه‌های ناخالص خوراکی ،غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری ‌در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه
  • متوسط هزینه‌های خالص خوراکی ،غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری برحسب وسعت خانوار
  • متوسط هزینه‌های خالص خوراکی ،غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی برحسب وسعت خانوار
  • متوسط هزینه‌های خالص خوراکی ،غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی برحسب اقلام عمده

متوسط هزینه‌های ناخالص خوراکی ،غیرخوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی ‌در هر یک از دهک‌های هزینه سالانه


63-80


81-90

شنبه 21 دی‌ماه سال 1392 ساعت 23:52

نمودارهای آماری

پاورپوینت نمودارهای آماری که نسبت به معرفی نمودارهای آماری می پردازد را از اینجا دانلود نمایید.

منبع: سایت آمارگیران

برچسب‌ها: نمودار، آمار
شنبه 21 دی‌ماه سال 1392 ساعت 05:00

ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 1391

نتیجه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سال 1391

در رتبه بندی حاصل از ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تیپ1 به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در همین رتبه بندی برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور تیپ 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) و دانشگاه علوم پزشکی یزد (شهید صدوقی) بالاترین امتیاز را کسب نمودند .

 در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 3 به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ودانشگاه علوم پزشکی ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.

 

- رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - تیپ 1


- رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - تیپ 2


- رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - تیپ 3

شنبه 21 دی‌ماه سال 1392 ساعت 04:14

رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سایت  www.webometrics.info

- آخرین نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس در نیمه دوم سال 2012 و مقایسه آن با سال های قبل

- جدول رتبه بندی وبومتریکس دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 2013

- جدول رتبه بندی وبومتریکس دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 2012

- جدول رتبه بندی وبومتریکس دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 2011

دوشنبه 16 دی‌ماه سال 1392 ساعت 13:28

پاورپوینت های درس آمار سایر رشته ها

پاورپوینت های درس آمار سایر رشته ها

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1-الوداری 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1- رحمتی

آمار استنباطی روانشناسی

آمار و احتمال مهندسی

مکانیک آماری

آمار و احتمال مهندسی کامپیوتر

پنج‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1392 ساعت 20:27

متدهای آماری در داده کاوی

متدهای آماری در داده کاوی

مهندس ایمان اشکاوند راد و مهندس وحید ابریشمی

فن آمارگری علم جمع آوری و سازمان دهی اطلاعات و ترسیم نتیجه از مجموعه داده ها است.

سازمان دهی و توصیف مشخصه های عمومی مجموعه داده ها موضوع مورد مطالعه در حیطه آمار تشریحی است .این فصل بر روی اصول اولیه استنتاج آماری تاکید می کند. تحلیل داده های آماری دارای بیشترین مجموعه متدولوژی ها برای داده کاوی است . به صورت تاریخی اولین کامپیوتر بر پایه برنامه های تحلیل داده با پشتیبانی از آمارگرها توسعه پیدا کرد .

آمار روشهای متنوعی شامل رگرسیون و تحلیلی تفکیکی برای داده کاوی عرضه می کند.

دانلود

برچسب‌ها: داده کاوی، متد آماری
سه‌شنبه 12 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 01:40

نسخه همراه الفبای یونانی

در کتاب های ریاضی و آماری عموما الفبای یونانی بکار رفته است که دانشجویان با این الفبا آشنا نیستند،تلفظ کامل این حروف را از این فایل می توانید همیشه برای خود فراهم آورید.

دانلود

برچسب‌ها: الفبای یونانی
پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 10:29

انواع ضریب همبستگی و محاسبه آنها

فایلی از وبلاگ دانش آماری در خصوص ضریب همبستگی را از اینجا دانلود نمایید.

برچسب‌ها: ضریب همبستگی
سه‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 08:49

پاورپوینت برای روش های نمونه گیری

دو پاورپوینت مفید در خصوص روش های نمونه گیری را از لینک های زیر دانلود نمایید. 


لینک اول 

لینک دوم

یکشنبه 7 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 02:08

روش مونت کارلو

معرفی روش مونت کارلو  با زنجیره مارکوف نوشته دکتر خالدی و  مثالهایی از این روش را از لینک های زیر دانلود کنید

روش مونت کارلو

مثال

برچسب‌ها: مونت کارلو
شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 16:51

p_value از نگاه دکتر ارقامی

فایل p_value  از نگاه دکتر ارقامی را در آدرس زیر ببینید  

 

http://s2.picofile.com/file/7786584301/pvalue.pdf.html

برچسب‌ها: مقاله
یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 08:19

نتایج کلی جمعیت سرشماری1390

نتایج کلی سرشماری سال 1390 بر حسب جنس، سن، دین ، شهری و روستایی، جمعیت و خانوار


ادامه مطلب
یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 00:10

توابع آماری در اکسل

فایل pdf اسفاده از توابع آماری در اکسل


ادامه مطلب