X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانشجویان آمار زیستی

آمار؛تصویر دیروز، آیینه امروز،دورنمای فردا

شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 10:24

حجم نمونه در پژوهشهای بالینی


جمعه 21 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 14:51

مفاهیم پایه مرور ساختاریافته و متا آنالیز

پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختاریافته و متا آنالیز استاد دکتر حق دوست را از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود

جمعه 21 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 14:43

معرفی کتابی مفید برای کارازمایی بالینی

کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد spss در تحلیل داده ها ترجمه کتاب باربارا هازارد مونرو ترجمه دکتر انوشیروان کاظم نژاد استاد آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس نشر جامعه نگر تهران می باشد.

این کتاب در سه بخش و هیجده  فصل به تفسیر روش های آماری می پردازد. داده های مورد استفاده در این کتاب تحت spss16 می باشد.


داده ها


کتاب  انگلیسی


 


 

پنج‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 00:20

تحلیل داده های مقطعی و طولی با نرم افزار SAS

فایل تحلیل داده های مقطعی و طولی با نرم افزار SAS که توسط سرکار خانم دکتر رضایی معاون پژوهشی پژوهشکده آمار تدریس شده است را از اینجا دانلود نمایید.

جمعه 10 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 14:18

تأثیر برنامه ایجاد فرصت های رشد والدین بر میزان اضطراب و تنش مادران دار ای نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

تأثیر برنامه ایجاد فرصت های رشد والدین بر میزان اضطراب و تنش مادران دار ای نوزاد نارس بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

سهیلا جعفری میانائی ، فاطمه علایی کرهرودی ، مریم رسولی ، فرید زائری

چکیده:

میزان اضطراب و تنش در مادران دارای نوزاد نارس بیش از سایر مادران است و این مسأله بر ارتباط مادر و کودک و پیامدهای تکاملی نوزاد در آینده تأثیر منفی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اجرای برنامه "ایجاد فرصت های رشد والدین" بر میزان اضطراب و تنش مادران دارای نوزاد نارس انجام شد. این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که بر روی ٩٠ مادر دارای نوزاد نارس در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. برنامه ایجاد فرصت های رشد والدین یک برنامه آموزشی رفتاری چهار مرحله ای است که در پژوهش حاضر دو مرحله اول این برنامه، در گروه مداخله اجراگردید و گروه کنترل از حمایتها و مراقبت های معمول بخش برخوردار بود. میزان تنش و اضطراب مادران دو گروه، طی سه نوبت به فاصله ٢ تا ٤ روز از هر مرحله، سنجیده شد.

میزان تنش و اضطراب مادران در دو گروه قبل از اجرای مداخله تفاوت معنی دار نداشت، ولی بعد از انجام هر مرحله از برنامه، میزان تنش و اضطراب مادران در گروه مداخله کمتر از میزان تنش و اضطراب مادران در گروه کنترل گردید . برنامه ایجاد فرصت های رشد والدین، میزان اضطراب و تنش مادران دارای نوزاد نارس را کاهش میدهد. شروع زودهنگام مداخله بر ای مادران و ارائه اطلاعات به صورت مکتوب همراه با کتاب کار، تأثیر مثبتی بر وضعیت روانی آنان خواهد گذاشت

.

متن اصلی مقاله را از اینجا دانلود نمایید.

جمعه 10 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 14:15

ارتباط مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

ارتباط مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

محمود بختیاری، الهام احرام پوش، نورا عنایتی، رضا راست منش،علی دل پیشه، فرید زائری، رضا همایونفر

خلاصه

مقدمه: رژیم غذایی از جمله متغیرهایی است که مستقیم یا غیر مستقیم بر الگوی بیماری های غیر واگیر تاثیر گذاشته است. دانشجویان علوم پزشکی مستعد رویارویی با شرایط تنش زا، اضطراب و الگوهای بد غذایی نظیر استفاده از غذاهای آماده هستند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تهران انجام شده است.

روش کار: در این مطالعه ی مقطعی 488 نفر از دانشجویان بومی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1389 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و وارد مطالعه گردیدند.

ارزیابی های رژیمی با کمک یادآمد 24 ساعته ی خوراک در دو مقطع با فاصله­ی یک هفته و دریافت غذاهای آماده به صورت بسامد دریافت از افراد انجام شد. تبدیل غذای دریافتی فرد به مقادیر ریزمغذی­ ها از طریق انجام شد. سطح اضطراب از طریق پرسش نامه­ی استاندارد USDA جداول اشپیلبرگر نسخه­  فارسی در دو حالت آشکار و پنهان ارزیابی گردید.

برای بررسی اثر میزان مصرف غذای آماده بر متغیر اضطراب از مدل رگرسیونی شانس های متناسب با تعدیل اثر متغیرهای مخدوش گر احتمالی استفاده گردید.

نتیجه گیری: میزان اضطراب دانشجویان با افزایش مصرف غذاها ی آماده افزایش می یابد


متن اصلی مقاله را از اینجا دانلود نمایید.

 

شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 08:20

کتاب مرور ساختار یافته و متا- آنالیز

کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز ، تالیف دکتر حق دوست در 
ادامه مطلب